Novinky

Velikonoční provoz

29.3.2018

V pondělí 2.4. budou uzavřeny tyto směnárny Interchange v Hradci Králové, Mladé Boleslavi, OC Géčko Liberec, Děčíně, OC Globus a Tesco České Budějovice.

CSC infolinka dnes pouze do 19:00.

16.1.2018

Provozní doba infolinky

21.12.2017

Ne 24.12. 08:00 – 15:00

Po 25.12. 10:00 – 18:00

Út 26.12. 10:00 – 18:00

Ne 31.12. 08:30 – 19:00

Po 1.1. 12:00 – 18:00

Změna adresy Tipsport Praha 7 Milady Horákové

24.10.2017

Nová adresa: Milady Horákové 492/65, Praha 7

všechny novinky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky ke stažení v PDF: Obchodní podmínky v pdf

PODMÍNKY PRO SLUŽBU PENĚŽNÍCH PŘEVODŮ POSKYTOVANOU SPOLEČNOSTÍ WESTERN UNION® (DÁLE JEN „SLUŽBA“)
 

Službu nabízí společnost Western Union Payment Services Ireland Limited („WUPSIL“ nebo „Western Union”) prostřednictvím sítě autorizovaných agentův evropském hospodářském prostoru a po celém světě („Agent“). WUPSIL je irskou společností se sídlem v Unit 9, Richview Office Park, Clonskeagh, Dublin 14, Irsko. Klienti mohou volat na číslo uvedené dále u adresy a provozní doby agenta a zastoupení. WUPSIL je možné kontaktovat také na telefonní lince uvedené níže.
 

Nad společností WUPSIL vykonává dozor Irská Centrální Banka („Centrální banka“). Centrální banku je možné kontaktovat poštou na adrese PO Box No. 559, Dame Street, Dublin 2, Irsko, telefonicky na čísle +353 1 224 6000 nebo přes internet na www.centralbank.ie.
 

Western Union nabízí peněžní převody v tuzemsku i v zahraničí. Aby mohl klient tuto službu využívat, musí být zletilý. Každý peněžní převod dostane unikátní identifikační číslo, kontrolní číslo peněžního převodu (Money Transfer Control Number – „MTCN“). Peněžní převody se běžně vyplácejí v hotovosti, někteří agenti však mohou nabízet nebo si příjemce může zvolit alternativní způsoby obdržení finančních prostředků. Odesílatel zmocňuje Western Union, aby respektovala výběr příjemce, i kdyby se od výplatní metody, kterou odesílatel stanovil, lišil.
 

Tím, že odesílatel vyplní formulář „Pro zasílání“ ("To Send Money"), poskytne prostředky, které mají být odeslány, prokáže požadovaným způsobem svoji totožnost a podepíše formulář, souhlasí s provedením peněžního převodu. Odesílatel musí příjemce o peněžním převodu osobně informovat.
 

Pro výplatu peněžních prostředků v hotovosti musí příjemce předložit průkaz o své totožnosti a poskytnout veškeré podrobnosti o peněžním převodu požadované společností Western Union včetně jména odesílatele, země původu, jména příjemce, přibližné částky a dalších podmínek nebo žádostí používaných v sídle agenta Western Union, např. MTCN, které je pro příjem peněz v některých zemích povinné. Prostředky z peněžního převodu budou v hotovosti vyplaceny osobě, kterou Western Union nebo agent společnosti považuje po prověření dokladů totožnosti za oprávněnou přijmout prostředky z peněžního převodu. Prostředky je možné v hotovosti vyplatit, i když formulář vyplněný příjemcem obsahuje nepřesnosti. Společnost Western Union ani její agenti neporovnávají formulář „Pro zasílání“ s formulářem „Pro příjem“ ("To Receive Money") k ověření adresy příjemce. V některých zemích může být příjemce peněžních prostředků v hotovosti požádán o předložení dokladu totožnosti, o odpověď na testovou otázku, případně o obojí. Kontrolní otázky nepředstavují dodatečný bezpečnostní prvek a nelze je používat k včasnému provedení nebo ke zdržení výplaty prostředků z peněžního převodu. V některých zemích jsou kontrolní otázky zakázány.
 

Prostředky k výplatě budou příjemci dostupné nejpozději do tří obchodních dnů s výhradou zvláštních požadavků a omezení vyplývajících z použitelných právních předpisů. Prostředky z běžných peněžních převodů jsou obvykle k výplatě příjemci připraveny do několika minut a to v závislosti na provozní době platebního místa. Tam, kde je dostupná služba „další den“ nebo „dva dny“, budou prostředky k výplatě připraveny za 24 nebo 48 hodin od doby odeslání prostředků. V některých zemích může docházet ke zpoždění plateb a mohou se uplatnit další omezení. Pro další podrobnosti volejte níže uvedené telefonní číslo.
 

Podle použitelných právních předpisů je subjektům převádějícím peníze zakázáno obchodovat s některými jednotlivci a zeměmi. WUPSIL musí kontrolovat všechny transakce podle seznamů subjektů poskytovaných vládami zemí a teritorií, kde provozuje svou činnost, včetně Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv Ministerstva financí USA (Office of Foreign Assets Control – OFAC) a Evropské unie. Pokud Western Union zjistí možnou shodu, takovou transakci prověří a určí, zda je zjištěné jméno skutečně subjektem uvedeným na příslušném seznamu. Za tímto účelem mohou být klienti požádáni o další prokázání totožnosti a jiné dodatečné informace, čímž může dojít ke zpoždění peněžního převodu. Tento požadavek vyplývá z použitelných právních předpisů a vztahuje se na všechny transakce zpracovávané Western Union (včetně převodů, které mají původ a místo určení mimo USA).
 

POPLATKY ZA PENĚŽNÍ PŘEVOD – Písemné informace o poplatku účtovaném Western Union odesílateli za provedení peněžního převodu, budou buď viditelně vystaveny v sídle agenta Western Union, nebo poskytnuty odesílateli před dokončením platebního příkazu. Veškeré poplatky za peněžní převod hradí odesílatel, pokud není podle právních předpisů použitelných v zemi určení vyžadováno jinak. V některých případech může platba za peněžní převod podléhat místním daním a poplatkům za služby.
 

DEVIZY – Prostředky z peněžního převodu jsou standardně vypláceny v měně země určení (v některých zemích je vyplacení možné pouze v alternativní měně). Konverze mezi měnami se řídí aktuálním devizovým kurzem Western Union. Devizové kurzy Western Union jsou stanoveny na základě komerčních mezibankovních kurzů a zahrnují marži. Většina devizových kurzů Western Union je stanovována několikrát denně podle vývoje příslušných komerčních mezibankovních kurzů.
 

Ke konverzi mezi měnami dochází v okamžiku odeslání prostředků k peněžnímu převodu a příjemce obdrží částku v cizí měně uvedenou na tomto formuláři. V některých zemích použitelné právní předpisy vyžadují, aby konverze mezi měnami u peněžních převodů proběhla až v okamžiku výplaty prostředků. Pokud odesílatel převádí peníze do  takové země, je výše uvedený devizový kurz pouze přibližný a skutečný devizový kurz se stanoví až v okamžiku výplaty. Agenti Western Union mohou příjemcům nabídnout možnost výplaty prostředků v měně jiné než je měna zvolená odesílatelem. Pokud příjemce takovou nabídku využije, může být částka k výplatě nižší, jelikož Western Union (nebo její agenti, mobilní operátoři nebo poskytovatelé účtu mobilní peněženky - mWallet account) provedou konverzi prostředků k vyplacení na měnu zvolenou příjemcem. Pokud odesílatel zvolí měnu výplaty jinou než je národní měna v zemi určení, nemusí být zvolená měna výplaty dostupná ve všech platebních místech v dané zemi nebo nemusí být dostupná v dostatečně malých denominacích, aby bylo možné vyplatit celý peněžní převod. V takových případech může výplatní agent vyplatit část nebo všechny prostředky z peněžního převodu v národní měně dle místa určení. Devizový kurz Western Union může být méně výhodný než některé veřejně vyhlášené komerční devizové kurzy používané v transakcích mezi bankami a dalšími finančními institucemi. Veškeré rozdíly mezi devizovým kurzem Western Union nabízeným klientům a skutečně použitým devizovým kurzem si spolu s poplatky za převod ponechá Western Union a (v některých případech její agenti, mobilní operátoři nebo poskytovatel účtu mobilní peněženky). Další informace o devizových kurzech pro specifické země určení je možné získat na výše uvedeném telefonním čísle nebo na internetových stránkách www.westernunion.com.
  

PENĚŽNÍ PŘEVODY PROSTŘEDNICTVÍM ÚČTU NEBO MOBILNÍHO TELEFONU (MMT – Mobile Money Transfer) – V některých případech příjemci mohou vzniknout dodatečné výdaje při výplatě prostředků od odesílatele prostřednictvím mobilního telefonu nebo bankovního nebo jiného účtu. Převody by měly být zaslány na účet příjemce v místní měně, v opačném případě je přijímací instituce oprávněna směnit prostředky svým vlastním směnným kurzem nebo transakci odmítnout. Dohoda příjemce s jeho mobilním operátorem, poskytovatelem účtu mobilní peněženky, bankovního nebo jiného účtu upravuje takový účet a stanovuje práva, povinnosti, poplatky, dostupnost peněžních prostředků a limity účtu. V případě rozporu mezi číslem účtu (včetně mobilních telefonních čísel pro mobilní účty) a jménem příjemce bude peněžní převod připsán na číslo účtu, které poskytl odesílatel. Western Union může profitovat na poplatcích spojených s používáním účtu. Western Union nebere odpovědnost za žádné poplatky, směnné kurzy použité při konverzi do jiné než místní měny, jednání či opominutí
 

SMS – v některých zemích umožňuje Western Union bezplatné oznámení odesílateli pomocí SMS zprávy o tom, že příjemce inkasoval platbu, nebo oznámení příjemci, že jsou prostředky připravené k výplatě. Za platbu případných poplatků účtovaných třetí stranou - poskytovatelem služby – je odpovědný odesílatel nebo příjemce. Western Union neodpovídá za žádné poplatky spojené s SMS zprávami. Pokud to umožňují použitelné právní přepisy, bude SMS zpráva odeslána na číslo mobilního telefonu odesílatele a/nebo příjemce, poskytnuté v době provedení transakce. Western Union odešle zprávu SMS do brány pro doručení, za doručení však již odpovídají třetí strany a Western Union nemůže doručení zaručit. Western Union neodpovídá za technická selhání, ke kterým dojde mimo vlastní systémy společnosti.
 

VRÁCENÍ PENĚZ A ADMINISTRATIVNÍ POPLATEK – Western Union vrátí základní částku peněžního převodu na základě písemné žádosti odesílatele zaslané na níže uvedenou adresu dopisem nebo e-mailem, pokud se výplata příjemci neuskuteční do 45 dnů. Western Union vrátí poplatek za převod na základě písemné žádosti odesílatele doručené na níže uvedenou adresu dopisem nebo e-mailem, pokud prostředky k výplatě nebudou příjemci dostupné do tří obchodních dnů a pokud zpoždění nebylo způsobeno okolnostmi mimo kontrolu Western Union nebo agentů společnosti, jako jsou požadavky a omezení vyplývající z použitelných právních předpisů, špatné počasí nebo selhání telekomunikací. Výplata některých peněžních převodů se může zpozdit zejména v důsledku požadavků a omezení vyplývajících z právních předpisů použitelných ve Spojených státech amerických, jakož i v jiných státech. V rozsahu povoleném použitelnými právními předpisy si může Western Union z prostředků z peněžních převodů, které nebudou vyplaceny do jednoho roku od data odeslání, strhnout administrativní poplatek.
 

Western Union nezaručuje doručení nebo vhodnost jakéhokoli zboží nebo služby zaplacené prostřednictvím peněžního převodu Western Union. Transakční údaje odesílatele jsou důvěrné a neměly by být sdělovány žádné jiné osobě než příjemci. Western Union tímto varuje odesílatele před převody prostředků neznámým osobám. Western Union ani agenti společnosti neodpovídají za případnou škodu, pokud odesílatel sdělí transakční údaje jiné osobě než příjemci. V žádném případě nebudou Western Union nebo agenti společnosti odpovědní za náhradu škody v důsledku zpoždění, nevyplacení nebo neúplného vyplacení daného peněžního převodu nebo za nedoručení dodatečné zprávy, ať už k tomu došlo v důsledku nedbalosti na straně jejich zaměstnanců nebo agentů nebo jiným způsobem, které přesahuje částku rovnající se protihodnotě 500 Eur (kromě vrácení základní částky peněžního převodu a poplatku za převod). V žádném případě nebudou Western Union nebo agenti společnosti odpovědní za nepřímé škody, zejména za ušlý zisk. Výše uvedené odmítnutí nároku neomezuje odpovědnost Western Union za odškodnění v důsledku hrubého porušení nebo záměrného profesionálního pochybení ze strany Western Union v těch jurisdikcích, kde takové omezení odpovědnosti neplatí. pokud je služba využita k úhradě faktury či jiného nevyrovnaného závazku, platba do Western union nekryje odpovědnost odesílatele za platbu takových závazků.
 

Western Union si vyhrazuje právo měnit nabízené služby bez uvedení důvodu. Western Union a agenti společnosti mohou odmítnout poskytnout službu kterékoliv osobě bez uvedení důvodu, především proto, aby zabránili podvodu, legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu nebo aby dodržovali použitelné právní předpisy, příkaz soudu nebo požadavky správního orgánu.
 

Se stížnostmi se také můžete obrátit na místní státní úřad. Kontakty na tyto kanceláře najdete na: http://ec.europa.eu/internal_market/payments/docs/framework/transposition/complaints_en.pdf
 

OCHRANA DAT – Vaše osobní údaje („údaje“) jsou zpracovávány podle použitelných právních předpisů a kontrolovány společností Western Union (identifikační údaje společnosti jsou uvedeny v úvodu tohoto dokumentu). Western Union používá údaje uvedené na pokynu k provedení peněžního převodu nebo platebních služeb spolu s dalšími informacemi, které se shromáždí nebo generují během Vašeho vztahu s Western Union, jako jsou podrobnosti o transakci nebo věrnostním programu, historii transakce a marketingových preferencích, pro účely poskytování požadovaných služeb a pro další účely, jako je administrace, klientská služba, potvrzení platby, validace uživatele, ochrana před podvody a činnosti spojené s rozvojem podnikání. Western Union může také použít údaje v souvislosti s dalšími službami, produkty, programy výhod a odměn, na které jste uzavřel/a smlouvu s Western Union nebo jejími pobočkami. Pokud se rozhodnete poskytnout údaje o svém telefonním/mobilním čísle a/nebo emailu, vyjadřujete tím souhlas se zasíláním komerčních sdělení telefonicky/e-mailem/pomocí SMS/MMS a souhlasíte s tím, že poplatky účtované Vám poskytovatelem sítě za tuto službu spadají výlučně do odpovědnosti odesílatele. Pokud si nepřejete zasílání takových sdělení, kontaktujte prosím Western Union níže uvedeným způsobem.
 

Western Union uchová pro účely provedení transakce informace, které odesílatel společnosti poskytne o další osobě, jako jsou podrobnosti o příjemci peněžního převodu („informace o třetí straně“). Poskytnutí Údajů a informací o třetí straně je dobrovolné, ale nezbytné (v souladu s podmínkami uvedenými v tomto odstavci) pro provedení transakce. Bez příslušných informací a informací o třetí straně není společnost Western Union schopná peněžní převod či platební službu provést a neumožní požadovanou činnost nebo další služby.
 

Tímto souhlasíte, aby Western Union poskytl nebo převedl vaše údaje třetím stranám nacházejících se v zemích jako USA, se kterými má uzavřen smluvní vztah na ochranu informací, jako jsou autorizovaní poskytovatelé služby, agenti a další třetí strany. Poskytnuté údaje jsou přiměřeně nutné pro účely stanovené těmito podmínkami a k provedení peněžního převodu, platební služby, usnadnění budoucích transakcí nebo za účelem ověření a zároveň pomůže Western Union lépe porozumět potřebám klientů, zlepšit nabídku svých produktů a služeb či doplnit vaše údaje, které pocházejí z veřejně dostupných zdrojů. Western Union může také poskytnout údaje třetím stranám, pokud je to přiměřeně nutné za účelem prevence a zjištění trestného činu, trestního řízení proti pachatelům trestných činů, za účelem národní bezpečnosti nebo pokud tak vyžaduje zákon. Tyto údaje mohou být zpřístupněny pobočkám Western Union, včetně Western Union Payment Services Ireland Ltd, Western Union Payment Services UK Limited, Western Union International Limited a Western Union Financial Services, Inc, MT Payment Services Operations EU/EEA Ltd, MT International Operations Limited, WU Payment Services Network EU/EEA Ltd a všechny ostatní právní subjekty Western Union pro jakýkoli z důvodů stanovených těmito podmínkami.
 

Western Union uchovává údaje, informace o marketingových preferencích a historii transakcí odesílatele na základě rozvrhů o uchovávání záznamů po dobu ne delší než je nutné pro účely, pro které byly údaje shromážděny, a v souladu s platnou legislativou. Pokud odesílatel v rámci období uchovávání údajů neuskuteční další transakci, údaje a veškeré marketingové preference budou odstraněny.
 

Máte právo přístupu k informacím o Vaší osobě a k získání jejich kopií, za což Western Union účtuje malý poplatek v souladu s použitelnými právními předpisy. Můžete také opravit, vymazat nebo zablokovat informace, které jsou neúplné, nepřesné nebo zastaralé. Můžete také kdykoli na legitimním základě v souvislosti s Vaší specifickou situací vznést námitku vůči zpracování informací o Vaší osobě, pokud zákon nebo nařízení nevyžadují, aby bylo zpracování služby dokončeno. Pokud si přejete uplatnit tato práva nebo již dále nechcete od Western Union dostávat komerční sdělení, můžete kontaktovat Western Union na telefonním čísle níže během pravidelné pracovní doby.
 

Intercash, s.r.o., Palackého 15, 110 00 Praha 1, IČ: 45278245, tel.: +420-234 711 711

Zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 9817

ZÁKAZNICKÁ LINKA: 800 190 009 www.intercash.cz info@intercash.cz

* Linka je k dispozici denně během pravidelné pracovní doby.

Copyright © 2011 WESTERN UNION HOLDINGS, INC. Všechna práva vyhrazena. Revize květen 2011

optimalizace PageRank.cz

Vytvořil: Jiří Šmíd